Zákonné informace


Zákonné informace

Společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. je řízenou osobou ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a tvoří koncern s řídící osobou, kterou je společnost DRFG a.s., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 28264720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 5448, kdy řídící osoba uplatňuje v řízené osobě jednotné řízení sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

 

Ke stažení:

Auditovaná mezitímní účetní závěrka za období od 14.03.2022 do 30.04.2022 (PDF)

Auditovaná zahajovací rozvaha ke dni 14.03.2022 (PDF)

Zakladatelská listina společnosti ze dne 03.03.2022 (PDF)