Pro investory


Dluhopisy DRFG Bond Investment 2022 s.r.o.

Dne 02.06.2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2022/054550/CNB/570, S-Sp-2022/00046/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Bond Investment 2022 s.r.o., IČO 14341859, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2022 s maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů vydaných v rámci nabídkového programu 2 mld. Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 07.06.2022.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. včetně emisních podmínek naleznete ke stažení zde:

 

Dne 29.06.2022 přijala společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.  Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 19.07.2022 přijala společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.  Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 14.09.2022 přijala společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.  Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 16.11.2022 přijala společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů. Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 13.02.2023 přijala společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů. Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 02.03.2023 přijala společnost DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů. Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Dne 05.06.2023 vydala ČNB Rozhodnutí pod č. j.: 2023/068975/CNB/570, S-Sp-2023/00044/CNB/572, kterým společnosti DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. schválila dodatek č. 1 k základnímu prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2022.  Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 08.06.2023. Rozhodnutí ČNB a 1. dodatek základního prospektu dluhopisů společnosti DRFG Bond Investment 2022 s.r.o. naleznete ke stažení zde: